Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • nieuwe inzichten

    In de afgelopen jaren is het gebruik van de e-fiets fors gestegen, vooral bij mensen onder de 65 jaar. In 2019 gaat ongeveer 18% van de fietsverplaatsingen met een e-fiets.…

    Rapport
  • effecten van de coronacrisis op mobiliteitsgedrag en mobiliteitsbeleving

    Een aanzienlijk deel van de Nederlanders verwacht dat hun reisgedrag en hun werksituatie blijvend verandert door de coronacrisis. Een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken en een…

    Rapport