Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • de dagelijkse praktijk op heet Beatrix College

  Leerlingen kunnen en willen gaandeweg hun ontwikkeling steeds meer beslissingen nemen over hun eigen leerproces. Bekend is dat leerlingen die ervaren dat ze invloed uit kunnen oefenen op hun eigen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Succesbeleving is altijd het credo in de lessen LO geweest. Leerlingen hebben plezier in de gymles als ze voldoende succesbelevingen hebben. Succesbeleving was altijd al evidence based practice, maar in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Voor veel leerlingen is lichamelijke opvoeding een van de leukste vakken op- school. Dit geldt echter niet voor iedereen. Niet alle leerlingen nemen gemotiveerd deel aan de gymles. Toch doen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Eind 2006 zijn wij op bezoek geweest bij Jörn Jörgensen. Doel van het bezoek was, het in de praktijk, kennismaken met tactiele werkvormen in de klas. De LyshØjskolen is een volksschool…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het verslag van het deelonderzoek ‘Aspecten van de kwaliteit van lichamelijke opvoeding’ is als volgt opgebouwd. Om te beginnen wordt uiteengezet hoe ‘kwaliteit van lichamelijke opvoeding’ in dit onderzoek wordt…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • een onderzoek naar drempels en beperkingen

  Het onderwerp van deze scriptie is vrouwen in de sport. Onderzocht is of er sprake is van een achterstandssituatie van vrouwen in de sport. Zowel de sportbeoefening zelf als het…

  Rapport
 • Dit project is een samenwerkingsverband tussen zeven vecht- en krachtsportbonden in Nederland (Judo Bond Nederland; de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie; de Taekwondo Bond Nederland; de Nederlandse Boks Bond; de…

  Rapport