Spring naar content

15 publicaties gevonden

 • onderzoek naar de demografische gegevens, sportwensen en sportaanbod voor mensen met een beperking in de provincie Flevoland

  Het onderzoek moet inzicht geven in (I) hoeveel inwoners van de provincie Flevoland een beperking hebben, (II) om welke soorten beperkingen het gaat en (III) in welke mate deze voorkomen.…

  Rapport
 • In het hedendaagse onderwijs is er steeds meer aandacht voor persoonlijkheidsvorming. Landelijk is dit te zien in de eerste hoofdlijnen van het plan Onsonderwijs2032. Op de kaderdag van de KVLO…

  Artikel in vaktijdschrift
 • verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014

  Dit is de derde rapportage over de Sportimpuls, waarin bevindingen van lokale projectleiders en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014 zijn opgetekend. Wederom hebben onderzoekers…

  Rapport
 • onderzoek 3+2 in het basisonderwijs ‘de kwaliteit van bewegen’

  Kinderen die op een school zitten met een 3+2-aanbod lijken beter te bewegen dan kinderen die op een school zitten waar ze dat aanbod niet hebben. Waar komt dit door?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • onderzoek 3+2 in het basisonderwijs 'de kwantiteit van bewegen'

  Dit artikel is de tweede uit een reeks over het onderzoek naar een 3+2 aanbod in het basisonderwijs. Dit aanbod betreft drie uur bewegingsonderwijs door een vakleerkracht en twee uur…

  Artikel in vaktijdschrift
 • nulmeting buurtsportcoaches in de gemeente Rotterdam

  Vanuit de Brede impuls combinatiefuncties is door diverse partijen in Rotterdam vanaf het najaar 2012 tot begin 2014 in totaal voor 32,3 fte aan buurtsportcoaches aangesteld. Kennispraktijk heeft in Rotterdam…

  Rapport
 • verbreding en structurele samenwerking, verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

  Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het rijk combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches aanstellen om hun lokale sport- en beweegbeleid een impuls te geven. Het voorliggende verdiepingsonderzoek beoogt zicht te krijgen…

  Verslag