Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • Gezien het cyclische karakter is roeien een sport die thuishoort in het rijtje lopen, fietsen, schaatsen, zwemmen. Daarmee is roeien ook interessant voor bijvoorbeeld de niet-balvaardige leerling en de individuele…

    Artikel in vaktijdschrift