Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • casestudie naar de betekenissen die betrokkenen geven aan de betrokkenheid van een BVO bij een maatschappelijke activiteit

    De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat luidt: welke betekenissen geven betrokken actoren aan de betrokkenheid van de BVO Go Ahead Eagles bij de maatschappelijke activiteit ‘Leven als een…

    Scriptie