Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • keuzemogelijkheden en structuur van de beroepsgerichte programma’s

    Dit schooljaar start de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in de bovenbouw van de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg (vmbo-bb, -kb en -gl). Welke keuzemogelijkheden zijn er voor leerlingen die…

    Artikel in vaktijdschrift
  • handreiking met leerarrangementen

    Deze handreiking dient ter inspiratie voor docenten beroepsgericht en docenten LO. De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en…

    Rapport