Spring naar content

16 publicaties gevonden

 • vier casussen van basisscholen over de aandacht voor bewegen

  De schooldag biedt veel mogelijkheden om kinderen te stimuleren om meer te bewegen. Bijvoorbeeld tijdens de pauze of in de klas. Maar hoe doe je dat als school? En welke…

  Rapport
 • inzet en taken in het gespecialiseerd onderwijs en praktijkonderwijs, factsheet 2024/11

  In 2023 zijn er minder BRC-functionarissen actief in het gespecialiseerd onderwijs dan in 2019. In het praktijkonderwijs zijn er juist meer BRC-functionarissen actief. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier…

  Factsheet
 • het belang van bewegen voor kinderen van 0 tot 4 jaar

  Het thema bewegen heeft vaak geen structurele plek op het consultatiebureau. Terwijl voldoende en gevarieerd bewegen heel belangrijk is voor een gezonde groei en ontwikkeling. Om bewegen een structurele plek…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de integratie van het thema bewegen in de kinderopvang

  Het thema bewegen heeft volgens professionals vaak geen structurele plek in de kinderopvang. Dat is wel nodig om kinderen daar meer te laten bewegen. Dit kan door het thema een…

  Rapport
 • een onderzoek naar de ervaringen en behoeften van freerunners

  Jongeren die freerunnen, halen vooral plezier uit het leren van nieuwe vaardigheden, sociaal contact met andere jongeren en vrijheid tijdens het freerunnen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut…

  Rapport
 • factsheet 2024/3

  In 2023 bieden minder scholen in het speciaal basisonderwijs (SBO) schoolzwemmen aan dan in 2019. Dit percentage daalde van 38 naar 29 procent. In het speciaal onderwijs (SO) daalde het…

  Factsheet
 • kwalitatief onderzoek naar de integratie van het thema bewegen in de opleiding tot (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker

  Bewegen moet meer aandacht krijgen in de opleiding tot (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker. Bijvoorbeeld door het thema bewegen op te nemen in de visie van de opleiding, het een prominente plek…

  Rapport
 • inzicht in het zwemdiplomabezit van kinderen, factsheet 2023/27

  Het percentage van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft, is tussen 2018 en 2022 verdubbeld. Dit aandeel was in 2020 door de coronapandemie al…

  Factsheet
 • vragenlijst over bewegen op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang

  Bewegen moet meer aandacht krijgen bij kinderdagverblijven (KDV’s) en op de buitenschoolse opvang (BSO). Bijvoorbeeld in beleid, via scholing voor medewerkers of door samen te werken met andere organisaties. Dit…

  Rapport
 • inspiratie, informatie en educatie voor professionals in het primair onderwijs

  Uit onderzoek blijkt dat kinderen van 4 tot 12 jaar ruim zeven uur per dag zitten, waarvan een groot deel op school (RIVM, 2021). Tijd om kinderen meer te laten…

  Artikel in vaktijdschrift