Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • evaluation of the European Athletics Championships 2016 social spin-off

  The European Athletics Championships 2016 took place in Amsterdam between 6 and 10 July 2016. The central research question in this study is the following: What is the social impact of the…

  Rapport
 • evaluatie maatschappelijke spin-off EK Atletiek 2016

  Tussen 6 en 10 juli 2016 vonden in Amsterdam de Europese Kampioenschappen Atletiek 2016 plaats. De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is: wat is de maatschappelijke impact van de…

  Rapport
 • een inventariserend onderzoek naar de huidige stand van zaken, de ervaringen en de knelpunten bij de realisatie van voorzieningen op Vinex-uitleglocaties

  De Rijksplanologische Dienst van het ministerie van VROM heeft in juli 2000 opdracht gegeven aan onderzoeks- en adviesbureau Van Dijk, Van Soomeren en Partners om een inventariserend onderzoek uit te…

  Rapport
 • deelrapportage over het onderdeel 'interne analyse' in het kader van een landelijk onderzoek naar de toekomst van gymlokalen

  Dit onderzoek naar het gebruik van gymlokalen door scholen maakt deel uit van een breder onderzoek naar de toekomst van gymlokalen. De doelstelling van het gehele (brede) onderzoek is; na…

  Rapport
 • deelrapportage over het onderdeel 'gebruikersanalyse' in het kader van een landelijk onderzoek naar de toekomst van gymlokalen

  Dit onderzoek naar het gebruik van gymlokalen door scholen maakt deel uit van een breder onderzoek naar de toekomst van gymlokalen. De doelstelling van het gehele (brede) onderzoek is; na…

  Rapport
 • eindrapport van het onderzoek naar ontwikkelingen en beleidskeuzen van gemeenten inzake binnensportaccommodaties

  In opdracht van de directie Sportzaken van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) hebben Bureau Van Dijk, Van Soomeren en Partners (DSP) en het SGBO gezamenlijk een onderzoek…

  Rapport
 • vier sportparken en vier sporthallen aan de privatiseringsmonitor

  Na de inleiding geeft hoofdstuk 2 van deze brochure een beeld van de gang van zaken bij de privatisering van vier sportparken. Hoofdstuk 3 doet hetzelfde, maar dan voor de…

  Brochure
 • analyse van vraag en aanbod inzake de landelijke ondersteuning van lokale projecten 'Jeugd in Beweging' (programmalijn lokaal beleid)

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de mogelijkheden voor lokale projectondersteuning in het kader van Jeugd in Beweging. Om deze mogelijkheden te verkennen is een…

  Rapport