Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • Dit lesboek besteedt o.a. aandacht aan klantbegeleiding en gastheerschap, gedragsverandering, lichaam, training, voeding en preventie van blessures en doping. 

  Boek
 • als succesvolle fitnessondernemers in de lift stappen met de minister van VWS

  Fitness heeft een plaats verworven in onze samenleving. De verhalen van succesvolle ondernemers in deze sport- en beweegbedrijven zijn bedoeld als inspiratiebron voor andere ondernemers in deze sector. Het boekje…

  Boek
 • In dit katern zijn de volgende artikelen te vinden: Eigendom en exploitatie van sportvoorzieningen: wel of niet scheiden?; Mijmering rond verzelfstandiging; Privatisering en verzelfstandiging: waar hebben we het over?; Markt…

  Vaktijdschrift
 • presentatiemagazine

  Via dit magazine wil de gemeente Venlo de burgers op de hoogte stellen van het gemeentelijk sportbeleid en de vele activiteiten die in dit kader worden ondernomen.

  Brochure