Spring naar content

14 publicaties gevonden

 • Hoe zorg je ervoor dat gesubsidieerde sport- en beweegactiviteiten worden voortgezet na afloop van de projectperiode?

  Het moment is daar, de verlossende brief is binnen, de champagne kan worden geopend want de subsidie-aanvraag voor jouw lokale sport- en beweegproject is gehonoreerd. Genieten van dit moment is…

  Online artikel
 • de ervaren effecten, succesfactoren en verbeterpunten van de interventie 'Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag'

  Deze rapportage doet verslag van een onderzoek naar de inzet en ervaren opbrengsten van de interventie/bijscholing voor jeugdsporttrainers ‘Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag’. Naast cijfermatige gegevens uit deelnemersevaluaties…

  Rapport
 • hoe breng je chronisch zieken blijvend in beweging?, inzichten uit de literatuur en van experts en sport- en beweegaanbieders gebundeld

  Dit rapport biedt bouwstenen die zijn te gebruiken voor de ontwikkeling van praktische handvatten voor de lokale sport- en beweegaanbieder aan de hand waarvan volwassenen met (een hoog risico op)…

  Rapport
 • Sportverenigingen spelen in de sportinfrastructuur van Breda een cruciale rol en de komende jaren zal de maatschappelijke functie van sportverenigingen bijzondere aandacht krijgen. Onder andere met behulp van advies vanuit…

  Rapport
 • ontmoetingen tussen scholen in het kader van burgerschapsvorming

  In het kader van burgerschapsvorming hebben negen scholen van voortgezet onderwijs in 2010 met elkaar samengewerkt in een uitwisselingsproject. Doel van de uitwisselingen was om leerlingen de kans te geven…

  Boek
 • onderzoek naar de mogelijkheden van de fitnessbranche als samenwerkingspartner en implementatiekanaal van NISB

  Dit rapport geeft zicht op de belangrijkste trends, ontwikkelingen en behoeften binnen de fitnessbranche en de meerwaarde van NISB voor deze sector.

  Rapport
 • docentenhandleiding

  Deze docentenhandleiding is een handreiking voor de docenten van de cursus ‘Er is meer te winnen’. Doel van deze cursus is het toerusten met effectieve opvoedingsstrategieën en opvoedingshandelingen van trainers…

  Werkboek / instrument
 • cursushandleiding

  Deze cursushandleiding geeft informatie over de cursus ‘Er is meer te winnen’. Doel van deze cursus is het toerusten met effectieve opvoedingsstrategieën en opvoedingshandelingen van trainers en coaches binnen de…

  Werkboek / instrument