Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • een onderzoek naar de betekenissen die betrokken partijen geven aan de Rotterdamse NOC*NSF-proeftuin

    In deze scriptie staat de volgende hoofdvraag centraal: Welke betekenissen geven de betrokken partijen aan de schoolsportvereniging en hoe kunnen succesfactoren van dit concept behouden blijven? De schoolsportvereniging is de…

    Scriptie
  • De beleidsnota ‘Tijd voor sport’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft tot het project ‘De proeftuinen – nieuwe sportmogelijkheden’ geleid. Het Rotterdamse project de schoolsportvereniging is…

    Rapport