Spring naar content

17 publicaties gevonden

 • Binnen het huidige onderwijs wordt van docenten verwacht dat ze hun kennis en vaardigheden bijhouden en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied zodat ze leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ja, dat doe ik echt niet meneer! dan sta ik harstikke voor schut!

  Iedere leerling beleeft de les LO op zijn eigen manier. Wat de ene leerling leuk en motiverend vindt, ervaart de andere leerling mogelijk als vervelend en daarmee demotiverend. In dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met het ‘mengpaneel motiverend beoordelen’ gepresenteerd eerder in dit topic, kan een beoordeling motiverender gemaakt worden. Om dit te illustreren zijn principes uit het mengpaneel toegepast en uitgeprobeerd binnen een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • motiverend beoordelen in de les LO

  In dit tweede artikel bekijken we het beoordelen van leerlingen in de les LO vanuit een motivatieperspectief en beantwoorden we de vraag of beoordelen wellicht ook motiverend kan zijn voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit artikel wordt besproken in hoeverre de les LO kan bijdragen aan een actieve leefstijl. Er wordt een aantal strategieën beschreven die gericht zijn op intensivering van de les…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het project ‘Een Punt voor Gym?!’ werkt een aantal organisaties samen om meer kennis te verzamelen rondom beoordelen binnen LO. Onderdeel daarvan is een landelijk onderzoek naar de stand van zaken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit dat eigenlijk met het vak lichamelijke opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een ‘punt voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het stuk over het onderzoekartikel in aflevering 1 van ons magazine heeft sommige collega’s in de pen doen klimmen. Ze schreven een brief in reactie op het ‘Onderzoekartikel, wel berekenbaar maar onleesbaar’…

  Artikel in vaktijdschrift