Spring naar content

21 publicaties gevonden

 • In LO Magazine 5, roept Jaap Verhagen in zijn ‘Ter Discussieartikel’ op om te stoppen met beoordelen in het (bewegings) onderwijs (Verhagen, 2023). Beoordelen heeft echter verschillende belangrijke onderwijskundige functies.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Rubrics worden steeds meer gebruikt op scholen als beoordelingsinstrument, ook bij lichamelijke opvoeding. Ze zijn erg geschikt om op een formatieve manier in te zetten, zeker wanneer je jezelf bij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het systematisch ontwikkelen van een nieuwe beoordelingsmethode voor Spel. Ook dat is praktijkonderzoek! Onderzoek en lichamelijke opvoeding (LO) is een combinatie die mogelijk bij sommigen nog steeds de wenkbrauwen doet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Binnen het huidige onderwijs wordt van docenten verwacht dat ze hun kennis en vaardigheden bijhouden en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied zodat ze leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ja, dat doe ik echt niet meneer! dan sta ik harstikke voor schut!

  Iedere leerling beleeft de les LO op zijn eigen manier. Wat de ene leerling leuk en motiverend vindt, ervaart de andere leerling mogelijk als vervelend en daarmee demotiverend. In dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met het ‘mengpaneel motiverend beoordelen’ gepresenteerd eerder in dit topic, kan een beoordeling motiverender gemaakt worden. Om dit te illustreren zijn principes uit het mengpaneel toegepast en uitgeprobeerd binnen een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • motiverend beoordelen in de les LO

  In dit tweede artikel bekijken we het beoordelen van leerlingen in de les LO vanuit een motivatieperspectief en beantwoorden we de vraag of beoordelen wellicht ook motiverend kan zijn voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit artikel wordt besproken in hoeverre de les LO kan bijdragen aan een actieve leefstijl. Er wordt een aantal strategieën beschreven die gericht zijn op intensivering van de les…

  Artikel in vaktijdschrift