Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • een kwalitatief onderzoek naar de rol van gemeenten in de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking

    Sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland in 2016 hebben mensen met een beperking gelijke rechten gekregen als mensen zonder beperking. In dit kwalitatieve scriptie onderzoek is gekeken…

    Scriptie