Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • Aan mij is gevraagd of ik een artikel wil schrijven over de visie van de KVLO. Natuurlijk zeg ik ja want die visie ken ik en deel ik. En toch zit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Iedereen is overtuigd van het belang van goed onderwijs. Om te kunnen praten over de kwaliteit van onderwijs is informatie nodig over het onderwijsaanbod en over de resultaten die met het onderwijs worden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het eerste deel van dit artikel gaat over passend onderwijs in het algemeen. Wat is passend onderwijs, wat zijn de uitgangspunten en wat hebben de kinderen hieraan? Dit deel is gebaseerd op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Aan sport wordt de laatste jaren een grotere maatschappelijke waarde toegekend dan ooit het geval was. In 2004 organiseerde Nederland de slotbijeenkomst van het Europese jaar van Opvoeding door Sport (EYES). Het Olympisch Plan wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op 20 januari jongstleden heeft het bestuur van de afdeling De Noorder een congres georganiseerd met als titel ‘Verschuilen achter bevoegdheid of zichtbaar door bekwaamheid. ’Op dit congres is gesproken over de rol…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de opbrengsten van één jaar (samen)werken

  In dit artikel wordt teruggeblikt op de oprichting van het platform Sport, Bewegen en Onderwijs waarmee het beleidskader sport, bewegen en onderwijs (VWS en OCW) op een innovatieve, integrale wijze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kansen voor het onderwijs en de sport

  Ditt boek gaat uitgebreid in op de aanleiding en het doel van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ en de stand van zaken ruim drie jaar na de start.…

  Boek
 • Deze brochure behandelt nieuwe ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs: de mogelijkheden wat betreft personele inzet worden besproken en veel gestelde vragen beantwoord. Deze brochure is bedoeld voor schoolleiders, vakleerkrachten en overheidsmedewerkers…

  Brochure