Spring naar content

85 publicaties gevonden

 • ervaringen van islamitische vrouwen uit Amsterdam-West

  Keuzevrijheid maakt zwemaanbod toegankelijker voor islamitische vrouwen. Het helpt als zij de mogelijkheid hebben om alleen met vrouwen te zwemmen. En als ze zelf kunnen kiezen in welke kleding ze…

  Rapport
 • sportbeoefening vanuit een levensloopperspectief

  Onderzoek laat zien dat relatief veel vrouwen stoppen met sporten als zij een kind krijgen. De auteurs van dit artikel gaan in op de vraag hoe de transitie naar ouderschap…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het Mulier Instituut onderzoekt

  De laatste tijd is er veel aandacht voor de regeldruk bij sportverenigingen. Dit artikel gaat in op de mate waarin verenigingen problemen ervaren met de wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Niet alle kinderen in Nederland behalen een zwemdiploma A. En niet alle kinderen gaan na A door voor B en C. Financiële belemmeringen kunnen daar een rol in spelen, net…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een verkennend onderzoek naar ervaringen van gemeenten

  Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen zodat ook zij kunnen sporten. Dat komt deels doordat meer inwoners om…

  Rapport
 • een analyse van oorzaken en verschillen tussen sportverenigingen

  Een sportvereniging organiseren wordt steeds ingewikkelder, onder meer doordat er steeds meer regels zijn. Veel sportverenigingen hebben daarbij een tekort aan leden die bestuursfuncties op zich nemen. Dit legt veel…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek onder deelnemers en begeleiders

  Deelnemers aan de sociale sportinitiatieven 2BE en De Harde Leerschool ervaren verschillende positieve opbrengsten. Om deze opbrengsten te behalen zijn goede begeleiders en een afwisselend programma van belang. Dat blijkt…

  Rapport