Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • In het magazine Lichamelijke Opvoeding 5 is deel 1: ‘De vakleerkracht als veranderaar’ te lezen. Hierin worden de eerste stappen besproken die je kunt zetten om een verandering op je…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bewegingsonderwijs op de basisschool is in beweging. Waar bewegingsonderwijs vooral gezien werd als onderwijs voor in de gymzaal, wordt het nu vanuit een breder perspectief bekeken. De invloed van bewegen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • op het basisonderwijs in de toekomst

  Arjen van Duijn is vakleerkracht bewegingsonderwijs op basisschool de Stevenshof, twee dagen buurtsportcoach voor acht andere basisscholen en geeft bewegingsonderwijs aan kleuters op basisschool de Morskring. Hiernaast heeft hij met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • meer dan alleen collega’s!

  De studenten die na 1 augustus 2001 zijn gestart met de pabo zijn niet meer bevoegd om bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met 8 te geven. De nieuwe generatie…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hogeschool Leiden, voor gezonde en sportieve schoolcoördinatoren

  Sinds september 2012 biedt de pabo van Hogeschool Leiden als enige pabo in Nederland, studenten de kans zich -in een speciale sportklas- te specialiseren in alle facetten die bij een…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift