Spring naar content

10 publicaties gevonden

 • kernboodschappen van de volksgezondheid toekomst verkenning 2014

  Deze Kernboodschappen maken deel uit van ‘Een gezonder Nederland’, de zesde ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning’. In de VTV-2014 zijn vier opgaven voor de volksgezondheid centraal komen te staan:  Iedereen zo lang…

  Rapport
 • themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

  Zelfontplooiing van de autonome burger kenmerkt de huidige tijd. Eigen verantwoordelijkheid, autonomie, eigen keuze en eigen regie zijn kernwoorden bij deze ontwikkelingen. Ook als het gaat om gezondheid, preventie en…

  Rapport
 • themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

  Met dit rapport laat het RIVM zien dat chronisch zieken die zich gezond voelen, nauwelijks minder participeren dan mensen zonder ziekte. Een groot deel van de chronisch zieken heeft een…

  Rapport
 • deelrapport van de VTV 2010 'van gezond naar beter'

  Dit rapport is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 over de ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de Nederlanders en de determinanten daarvan. Sinds 2003 is de levensverwachting van…

  Rapport
 • preventie van ongevallen, geweld en suïcide

  Letsels komen veel voor in de samenleving en vormen zowel wat betreft de oorzaken als de gevolgen een heterogeen volksgezondheidsprobleem. Het gaat daarbij niet zo zeer om kleine letsels, maar…

  Rapport
 • volksgezondheid toekomst verkenning (VTV), 2006

  Sinds 1993 publiceert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ongeveer vierjaarlijks de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). Deze geeft op basis van cijfers en analyses inzicht in de gezondheidstoestand van…

  Boek
 • de relatie tussen ziekten, beperkingen en maatschappelijke participatie onder Nederlandse ouderen

  Onderzoek naar de samenhang tussen ziekten, beperkingen en maatschappelijke participatie. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat ziekte de deelname aan het maatschappelijke leven flink vermindert. Dit hangt vooral…

  Rapport