Spring naar content

30 publicaties gevonden

 • samen gericht werken aan een padagogische sportcultuur

  Dit is het tweede deel van het artikel ‘Sport als derde opvoedingsmilieu’ In het eerste artikel gaven we een aantal handvatten dat sportverenigingen kan helpen bij het creëren van een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • samen gericht werken aan een padagogische sportcultuur

  Sport wordt, naast gezin en onderwijs, wel het derde opvoedingsmilieu genoemd. Echter, dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan! Immers, waar gezin en onderwijs sinds jaar en dag worden gezien als…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het realiseren van een positieve clubcultuur

  Sportclubs worden steeds vaker als opvoedmilieus gezien. Op de sportclub worden normen en waarden overgedragen, wordt er geleerd hoe om te gaan met winst en verlies, en leren kinderen er…

  Boek
 • in pedagogisch perspectief

  Het lectoraat Sportpedagogiek heeft als missie het creëren van een pedagogisch en veilig sport- en beweegklimaat voor jongeren. In het kader hiervan vinden er momenteel en in de nabije toekomst…

  Artikel in vaktijdschrift
 • This literature review is a central piece of iCoachKids (iCK ). iCK is an international, collaborative, multi-agency project. It aims to provide the necessary evidence to aid the development of…

  Rapport
 • factors influencing implementation in the organized sports setting

  Background: The organized sports sector has received increased attention as a setting to promote health-enhancing physical activity (HEPA) to the general population. For significant public health impact, it is important…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift