Spring naar content

11 publicaties gevonden

 • Op 1 februari 2016 organiseerde de Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo) een masterclass over Professionaliteit en leiderschap in bewegen. Aan de hand van praktijkcasussen werd vanuit het perspectief…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kritische dialoog

  Op woensdag 25 maart organiseerde het lectoraat Bewegen, School en Sport van hogeschool Windesheim het symposium ‘Van tikken naar taggen 2015’ over digitalisering in bewegingsonderwijs en sport. Tijdens dit symposium…

  Artikel in vaktijdschrift
 • samenwerking tussen school en sportvereniging is noodzakelijk!

  Wanneer het doel is om de sportparticipatie te verhogen, dan is het cruciaal dat jongeren zowel de technische aspecten van een sport aanleren als kennismaken met de sociaal-culturele aspecten van een sport(vereniging).…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Ondanks het nog sterk levende sentiment dat bewegingsonderwijs een ondergeschoven kindje is in de Nederlandse curricula, weerspiegelen Nederlandse beleidsdoelstellingen een belangrijke taak voor het vak. In dit artikel wordt ingegaan op waar die belangrijke taak…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel gaat in op het onderzoek naar het landelijk schoolsportaanbod, uitgevoerd door het Mulier Instituut en het lectoraat ‘Bewegen, school en sport’ van Hogeschool Windesheim in opdracht van de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit proefschrift wordt beschreven hoe sportparticipatie bij kinderen gestimuleerd kan worden en wat de rol van schoolsport daarin zou kunnen zijn. Aan sport wordt een belangrijke rol toegeschreven in…

  Proefschrift/oratie
 • inventarisatie, vergelijking en perspectieven van schoolsportactiviteiten in Nederland

  Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe schoolsportactiviteiten tussen de verschillende onderwijssoorten en tussen het onderwijs en traditionele sportaanbieders (sportbonden en verenigingen) met elkaar samenhangen en op welke…

  Rapport