Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • een grotere impact van de les LO op het beweeggedrag van basisschoolkinderen

  Het effect van de LO-les kan worden vergroot door een brug te slaan naar sport op school. Dat is onderzocht in België. Daarvoor werd een lessenreeks parkour gebruikt in het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • design in functie van het leren

  Tegenwoordig maken meer en meer leraren lichamelijke opvoeding gebruik van kijkwijzers ter ondersteuning van hun lespraktijk. De leraar ontwerpt deze multimediale leermiddelen veelal naar best vermogen, rekening houdend met de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Via een impulsproject realiseerde Peter Iserbyt de ontwikkeling van een ‘reanimatie app’. Deze is gratis te downloaden in de iStore (voor iPad). De app is gemaakt in samenwerking met prof. Nathalie Charlier…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Fitness is big business geworden. Op elke straathoek vind je haast een fitness- of welnesscentrum dat de mens vanuit een commerciële bezorgdheid aan het bewegen wil zetten. Alle bieden ze ‘fitness op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Fitness is big business geworden. Op elke straathoek vind je haast een fitness- of welnesscentrum dat de mens vanuit een commerciële bezorgdheid aan het bewegen wil zetten. Allen bieden ze ‘fitness op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bij partnerleren werken leerlingen samen per twee in een gedefinieerde helper- uitvoerderrelatie om elkaars leren te maximaliseren. Omwille van de samenwerking tussen lerenden is partnerleren een geschikte werkvorm om zowel bewegings- als…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een alternatieve aanpak voor een lesperiode crawl

  Dit artikel is een bijdrage vanuit België over Sport Educatie, waarbij met zwemmen het crawlen wordt geleerd door leerlingen ook organisatorische rollen te laten vervullen. Het gaat hierbij niet alleen…

  Artikel in vaktijdschrift