Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • beweging en houding vraagt om fundamentele maatschappelijke verandering

    Onze samenleving is fundamenteel aan het veranderen. Nederland kantelt van een verticaal geordende en centraal aangestuurde samenleving naar een samenleving van horizontale verhoudingen, waar vernieuwing en ontwikkeling van onderop plaatsvindt.…

    Artikel in vaktijdschrift