Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • volume I: trends, visies, cases en cijfers, volume II: studies

  In deze publicatie wordt het sportbeleid in Vlaanderen beschreven. Het werk is tot stand gekomen met behulp van het kabinet Sport, het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) en…

  Rapport
 • vierde herziene editie

  Dit boek geeft een update van de structuren die de sport organiseren in Vlaanderen, nationaal en internationaal. Zowel vanuit de overheid als de private (georganiseerde) sportsector geeft het boek inzicht…

  Boek
 • Van halverwege 2002 tot begin van dit jaar werd door het Mulier Instituut en de lerarenopleidingen lichamelijke opvoeding gezamenlijk het project ‘Kwaliteit van LO’ uitgevoerd. In de bijdrage hieronder worden,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Welke rol vervult sport in de samenleving? Wat is de sociale betekenis van sport? Welke functies kunnen er toegeschreven worden aan sport? Deze vragen hebben aanleiding gegeven tot het samenstellen…

  Boek
 • jeugdwerking

  Jeugdsport is in Vlaanderen volop in ontwikkeling: het aanbod wordt steeds groter, zowel wat inhoud als wat structuur betreft. Het verzorgen van de kwaliteit van dit aanbod is dan ook…

  Boek
 • op weg naar een verantwoord jeugdsportbeleid

  In 1992 toonde de groeitrend van het aantal sportbeoefenaars, evenals de demografische evolutie, dat het aantal jeugdleden tijdens de jaren erna langzaamaan een steeds kleiner percentage zou gaan uitmaken van…

  Boek
 • Deze brochure gaat over sport en vooral over sporten in clubverband. De brochure is bedoeld voor jongeren die van plan zijn te gaan sporten. Er wordt ingegaan op algemene vragen…

  Brochure
 • tweede herziene editie

  Deze publicatie brengt de beleidsstructuren in Vlaanderen in kaart en classificeert de rol van diverse organisaties in de overheidssector en de private (georganiseerde) sportsector. Hierbij wordt vertrokken van het belang…

  Boek