Spring naar content

66 publicaties gevonden

 • Op basis van het evaluatieonderzoek komen DSP-groep en USBO advies tot de slotconclusie dat de meerwaarde van de NLsportraad zich op dit moment niet eenvoudig en eenduidig laat omschrijven, maar…

  Rapport
 • de pedagogische waarde van de sportvereniging

  Na gezin en school wordt de sportvereniging wel het derde opvoedmilieu genoemd. Gezien het grote bereik – circa drie kwart van alle jeugd in Nederland is lid van een sportvereniging…

  Factsheet
 • adviesrapport

  Eind mei 2018 is het onderzoeksrapport over de haalbaarheid van een sportfonds voor volwassenen met een minimuminkomen aan de gemeenteraad van Rotterdam aangeboden. DSP verrichtte dit onderzoek en kwam tot…

  Rapport
 • kwalitatief onderzoek naar motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen

  DSP heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de motieven, belemmeringen en behoeften op het gebied van sporten en bewegen van kwetsbare Utrechters. De onderzoeksvragen die…

  Rapport
 • sociale professionals in de breedtesport

  Verenigingsmanagers, verenigingsondersteuners, verenigingsadviseurs, combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches, sportconsulenten, schoolsportmedewerkers, sportstimuleringsmedewerkers, sportbuurtwerkers enz.: in Nederland is de afgelopen decennia een sportondersteuningssector ontstaan die in omvang nog steeds lijkt te groeien. Het gaat om…

  Rapport
 • evaluatie van het side-eventsprogramma van WEURO 2017, managementsamenvatting

  De KNVB en de Stichting EK Vrouwen 2017 grepen WEURO 2017 aan om bij te dragen aan doelen op het gebied van de bekendheid, het imago en de participatie van…

  Rapport
 • discussion instrument to improve a sports club’s orientation towards young members

  How youth-oriented is your sports club? In other words, is your club accessible and attractive to young members? Does the club give enough consideration to the wishes, needs and possibilities…

  Werkboek / instrument
 • inspiratiedocument met stappenplan

  Op basis van de ervaringen van zeven Noord-Hollandse gemeenten hebben DSP en Sportservice een stappenplan ontwikkeld dat gemeenten helpt om systematisch en consistent beleid te ontwikkelen om de potentie van…

  Rapport
 • Ruim tien jaar geleden is bewegingsonderwijs verdwenen als verplicht vak binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Toch zijn er verschillende mbo-instellingen die hun nek uitsteken en tenminste voor de eerstejaars studenten een wekelijks sportief…

  Artikel in vaktijdschrift