Spring naar content

66 publicaties gevonden

 • de pedagogische waarde van zelforganisaties in de buurt

  In deze brochure staan praktische voorbeelden, tips en ideeën voor zelforganisaties om hun pedagogische rol te versterken.

  Brochure
 • voorbeelden van pedagogische kracht in wijken en buurten

  Deze handreiking bevat vijf factsheets die naar aanleiding van kwalitatief onderzoek naar het opvoed- en opgroeiklimaat in vijftien uiteenlopende buurten in Nederland zijn opgeleverd. Elke ‘speler’ in de wijk heeft…

  Rapport
 • de pedagogische civil society, een inhoudelijke oriëntatie

  Elk gezin maakt deel uit van een groter verband. Buurtbewoners, winkeliers, scholen, verenigingsleven en welzijnsorganisaties maken samen hun eigen leefomgeving. De vraag is wat de bijdrage is van deze verschillende…

  Rapport
 • ontwikkeling van 2 kansrijke vechtsportaanpakken ter bevordering van zelfbeeld en agressieregulatie

  In opdracht van de KNKF deed DSP-groep in de periode 2008-2010 onderzoek naar negen vechtsporttrajecten voor jongeren in de jeugdzorg. Doel van deze trajecten was om, vanuit een theoretisch model…

  Rapport
 • meting schooljaar 2010-2011

  Sport en bewegen krijgt stap voor stap weer een vastere plek binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Driekwart van alle mbo-instellingen heeft in het schooljaar 2010-2011 een beweeg- en sportaanbod. Volgens betrokkenen…

  Rapport
 • ontwikkeling van vier waardevolle sportaanpakken voor jongeren in jeugdzorg

  Positieve beïnvloeding van gedrag en competenties van jongeren in de jeugd-zorg door inzet van de georganiseerde sport in de hulpverlening: dat is in het kort het doel van de zogeheten…

  Rapport
 • meting 2010

  In opdracht van de MBO Raad, platform bewegen en sport, doet DSP-groep periodiek onderzoek naar de positie van bewegen en sport in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit rapport doet verslag…

  Rapport
 • evaluatie van de dubbel30 Energy Tour

  ‘In hoeverre en onder welke voorwaarden kan de dubbel30 Energy Tour fungeren als aanjager om scholen (en leerlingen) letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen?’ Het rapport evalueert onderdelen van…

  Rapport
 • NISB in de sector onderwijs, mogelijkheden binnen vmbo en hbo zorg & welzijn in beeld

  Dit rapport gaat in op de huidige werkzaamheid van en mogelijkheden voor NISB in de onderwijssector. Het rapport doet verslag van een eerste marktverkenning, die DSP-groep in opdracht van NISB…

  Rapport