Spring naar content

66 publicaties gevonden

 • tweede tussenrapportage, de resultaten van twee jaar sport-zorgtrajecten

  Elf gemeenten, vijftien zorgaanbieders en negen sportbonden zijn betrokken bij de uitvoering van vijftig zogeheten sport-zorgtrajecten. Doel van deze trajecten is door middel van sportdeelname een positieve bijdrage te leveren…

  Rapport
 • 1-meting van benchmark/ monitorenonderzoek

  Wat is de plek van en aandacht voor bewegen en sport in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? Dat is de centrale vraag van de benchmark c.q. het monitoronderzoek, dat DSP-groep in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • stappenplan voor scholen in het voortgezet onderwijs

  Deze praktische handreiking is bedoeld voor betrokkenen bij maatschappelijke stages op school; docenten, projectleiders maatschappelijke stage, schooldirecties en schoolbesturen. Ook intermediairs, die scholen adviseren over en ondersteunen bij maatschappelijke stages,…

  Handboek / handleiding
 • Nederland als merk

  Voor landen is een aantrekkelijk imago steeds belangrijker: niet alleen voor het aantrekken van investeerders, toeristen of wetenschappelijk talent, maar ook om invloed te verwerven in de internationale politieke arena.…

  Boek
 • onderzoek in opdracht van de ministeries van OCW en VWS

  In opdracht van de ministeries van OCW en VWS heeft DSP-groep onderzoek verricht naar de plek van en aandacht voor bewegen en sport in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In deze…

  Rapport
 • Deze publicatie betreft het bijlagenboek behorend bij het rapport ‘school en sport samen werken’ en bevat de wijkanalyses.

  Rapport
 • eerste tussenrapportage, beschrijving, typologie en kritische succesfactoren

  Het vijfjarig programma Meedoen Allochtone Jeugd door Sport is erop gericht de specifieke kenmerken van sport te benutten voor opvoedings- en integratiedoelen van de allochtone jeugd. Een van de onderdelen…

  Rapport
 • voor lokale stagemakelaars

  Veel scholen experimenteren er nu al mee en straks is het wettelijk verplicht: de maatschappelijke stage. Vanaf 2011 moeten alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zich minimaal 72 uur inzetten…

  Brochure
 • beschrijving en analyse van tien sportstimuleringsprojecten

  Deze rapportage bevat handvatten voor lokale professionals, die betrokken zijn bij jeugdsportstimulering, zoals jeugdsportconsulenten, sportbuurtwerkers, welzijnswerkers, trainers en sport- en spelleiders. De inzichten kunnen hen helpen bij het in beweging…

  Rapport