Spring naar content

66 publicaties gevonden

 • plan van aanpak

  De MBO Raad wil, samen met diverse partners, mbo-instellingen bewust maken van het belang van bewegen en sporten en hen uitdagen maatregelen te treffen. Om te zorgen voor transpirantie van…

  Rapport
 • strategisch onderzoek ter versterking van het sportaanbod in het kader van de BOS-impuls

  Onder de vlag van het Europees jaar van opvoeding door sport is door VWS en OCW een aantal projecten en activiteiten gefinancierd waaruit andermaal is gebleken dat het middel “sport”…

  Rapport
 • quick scan welzijn, sport, cultuur, onderwijs en zorg

  Met het project ‘Van probleemwijk naar prachtwijk’ is minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) een offensief gestart om 40 geselecteerde probleemwijken te ontwikkelen en ze een ware metamorfose…

  Rapport
 • handreiking met stappenplan, tips en voorbeelden

  Samenwerking op het gebied van sport en bewegen neemt een centrale plaats in binnen ontwikkelingen als de brede school, naschoolse opvang, gezonde school, ketenaanpak, dagarrangementen, combinatiefuncties en buurt-onderwijs-sport (BOS). Hoe…

  Handboek / handleiding
 • een handreiking voor gemeenten

  De handreiking Wmo en vrijwillige inzet vormt samen met regionale werkconferenties Wmo, vrijwillige inzet en mantelzorg en met de digitale wegwijzer (www.movisie.nl/wmo) een totaalpakket dat gemeenten ondersteunt bij de vormgeving…

  Rapport
 • een inventarisatie van commerciële sportaanbieders en hun accommodaties in Amsterdam

  De centrale vraag in dit rapport luidt: Welke commerciële sportaanbieders en accommodaties zijn er in Amsterdam en hoe ziet dat veld eruit? Hierbij wordt onderscheid gemaakt in commerciële sportaanbieders die…

  Rapport
 • effecten, succesfactoren en verbeterpunten in beeld

  Kwalitatieve evaluatie van de FLASH!-campagne voor het vmbo. Deze campagne is in september 2004 van start gegaan en bestaat op schoolniveau uit een vakoverstijgend lespakket ‘Actieve leefstijl’ en de zogenaamde…

  Rapport
 • Evaluatieverslag van de 9 pilotprojecten Beweegmanagement 2002-2004. Dit verslag heeft als onderzoeksvraag: is beweegmanagement een zinvol, bruikbaar concept voor de uitvoering van een succesvol (integraal) sportbeleid voor de jeugd? Beweegmanagement…

  Verslag
 • Hoeveel belang hecht de gemeente aan vrijwilligerswerk? Hoe tevreden is het lokale vrijwilligersveld over het gemeentelijk beleid? Wat zijn verbeterpunten? De brochure leidt vrijwilligers en ambtenaren door de vragen.

  Brochure