Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • onderzoek naar jeugdgerichtheid in de sport

  Plezierbeleving is één van de belangrijkste motieven bij kinderen om te (blijven) sporten. Intrinsiek gemotiveerde kinderen zijn dan ook minder geneigd te stoppen met hun sportbeoefening. Ze hebben positieve gevoelens…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de achterblijvende erkenning van de (humane) sport(wetenschappen) in de academische wereld

  Oratie uitgesproken op 5 juni 2008 ter gelegenheid van het afscheid na elf jaar bijzondere leerstoel “Maatschappelijke, beleidsmatige en didactische aspecten van de sport en de lichamelijke opvoeding in Nederland”…

  Boek
 • an international comparative study on sports policy factors leading to international sporting success

  In dit boek wordt een vergelijkende studie beschreven omtrent sportbeleidsfactoren die tot internationaal succes op sportgebied leiden. In de afgelopen decennia is de machtsstrijd tussen landen heviger geworden wanneer het…

  Boek
 • een vergelijkende studie

  In drie delen wordt in dit rapport allereerst een vergelijking gemaakt van Olympische prestaties tussen België en Nederland, om vervolgens een vergelijking te maken tussen het topsportklimaat in Nederland en…

  Rapport
 • Denmark

  Internationaal overzicht van de structuren, trends, initiatieven en dynamiek van jeugd sport. Er is gekeken in verschillende landen naar jeugdsport (6-18 jaar). In dit verslag zijn het organisatorisch netwerk, het…

  Verslag
 • integrale kwaliteitszorg sportclubs

  De jongste tijd wordt de noodzaak van effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit in de sport meer en meer alom onderkend. Dit uit zich onder meer in de goedkeuring van het ‘Strategisch…

  Rapport
 • de toekomst van de sport in Vlaanderen

  In ‘van invaller tot kernspeler’ gaat Paul de Knop, samen met anderen, een discussie aan over hoe de Vlaamse sport er in de toekomst moet en kan uitzien.

  Boek