Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • Rapport waarin de sportstructuren in België worden beschreven. Aan bod komen onder andere de structuur van lichamelijke opvoeding, de ongeorganiseerde sport en sportclubs. Ook is gekeken naar de structuur op…

  Rapport
 • Vaak wordt sport omschreven als middel tot sociale integratie. Maar klopt dat wel? Wat is de relatie tussen sport en integratie? Wat is het verschil tussen integratie ‘door’ de sport…

  Rapport
 • Rapport van een onderzoek waarin gekeken is naar de intrinsiek en extrinsiek gemotiveerde activiteiten die de eigenschappen van sport bezitten. De aandacht gaat daarbij zowel uit naar recreatie en wedstrijdsport…

  Rapport
 • waarden en normen in de sport

  In dit rapport wordt per WNS deelproject kort weergegeven hoe de voortgang verlopen is, wat de resultaten en toekomstplannen zijn.

  Rapport
 • evaluatie van de schoolsport in Vlaanderen

  Doorlichting van de het functioneren van de schoolsport in Vlaanderen. Aanleiding voor de evaluatie is een vraag van de Stichting Vlaamse Schoolsport aan het ministerie om de schoolsport beter te…

  Rapport
 • Tilburg voor topsport

  Het rapport is een uitvloeisel van het voornemen van de gemeente om het gemeentelijk topsportbeleid tot ontwikkeling te brengen. Er is onderzoek gedaan naar de vraag wat Tilburg voor topsport…

  Rapport
 • Studiereader behorende bij het vak ‘organisatie en administratie van de sport’, waarbij onderwerpen aan bod komen, als wat is sport, het belang voor de samenleving en veranderingen in de sport…

  Rapport
 • onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de Vlaamse sportverenigingen, voorbereiding tot het opstel

  Bijlage boek ‘Karate’ behorend bij het rapport: ‘Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de Vlaamse sportverenigingen : voorbereiding tot het opstellen van een meetinstrument, onderzoek in opdracht van BLOSO’.…

  Rapport