Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • critical reflections on the position and meanings of sport in society

  De centrale vraag in dit boek is hoe waarden en normen zichzelf manifesteren in sport en welke sociale betekenissen deze waarden en normen hebben.

  Boek
 • de noodzaak van kwaliteitszorg

  Boekje dat de rede bevat die is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Maatschappelijke, beleidsmatige en didactische aspecten van sport en lichamelijke opvoeding in Nederland’ aan…

  Boek
 • integrale kwaliteitszorg sportclubs

  Dit boek geeft een beschrijving van 7 checklists waarmee men zelf de clubwerking in het algemeen en de jeugdwerking in het bijzonder kan nagaan.

  Boek
 • developing an effective youth sport policy

  Dit boek biedt een theoretische en praktische handleiding over de manier waarop een effectief jeugdbeleid binnen een sportvereniging ontwikkeld kan worden.

  Boek
 • analyse en beleidsperspectief

  Dit boek vormt het afsluitende product van het vierjarige onderzoeksprogramma Waarden en Normen in de Sport (WNS). De algemene probleemstelling van dit onderzoeksprogramma luidde: ‘Hoe manifesteren waarden en normen zich…

  Boek
 • het spel en de spelers

  Sportsociologie, het spel en de spelers is een handboek op het terrein van de sportsociologie en bundelt het sportsociologische onderzoeksmateriaal uit zowel Nederland als Vlaanderen. Het omvat twee delen. Het…

  Handboek / handleiding
 • een onderzoek naar sociaalintegrerende betekenissen van sport in relatie tot vier doelgroepen van het landelijk sportstimuleringsbeleid

  Een onderzoek naar de sociaalintegrerende betekenissen van sport in relatie tot vier doelgroepen van het landelijk sportstimuleringsbeleid. Vraagstelling tijdens onderzoek: wat is de relatie tussen sport en sociale integratie en…

  Rapport
 • Jeugdsport is de laatste jaren volop in ontwikkeling zowel op gemeentelijk vlak als in club en naschools verband. Het aanbod en de doelgroep wordt steeds groter. Hierbij is een degelijke…

  Boek