Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • In dit artikel valt te lezen hoe judo kan worden aangeboden, zodat leerlingen met diverse kwaliteiten en vaardigheden er blijvend aan mee kunnen doen en dat de docent bewegingsonderwijs niet…

    Artikel in vaktijdschrift
  • een ordeningsmodel om beleving binnen het bewegen in kaart te brengen

    Zoals in de opening van de studiedag PO afgelopen 6e november in Zwolle duidelijk naar voren kwam, kan het bewegingsonderwijs vanuit de torentjes Lukt ’t, Loopt ’t en Leeft ’t worden bekeken…

    Artikel in vaktijdschrift