Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • sport en allochtonen, juni 2006

  In deze managementrapportage Breedtesportimpuls staat de vraag centraal welke activiteiten uitgevoerd zijn om de sport- en beweegdeelname van allochtonen te stimuleren en wat hierbij succesfactoren en knelpunten zijn geweest.

  Rapport
 • sluiten vraag en aanbod goed op elkaar aan?

  Uit onderzoek is gebleken dat het huidige aanbod van (relatief dure) fitheids- of healthchecks goed lijkt aan te sluiten bij de behoeften van bedrijven. Andere goedkopere vormen van bewegingsstimulering zoals…

  Artikel in vaktijdschrift
 • dilemma's steken de kop op

  Het sportbeleid van veel gemeenten heeft de laatste decennia grotendeels bestaan uit accommodatiebeleid en subsidie- en tarievenbeleid. Nog steeds gaat naar bovengenoemde posten. ook wel ‘hardware’ van de sport genoemd,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kleine en middelgrote gemeenten aan zet binnen de BOS-impuls

  Hoewel de BOS-regeling juist zo is opgesteld dat ook kleinere gemeenten er optimaal van kunnen profiteren, zijn het vooral de grotere gemeenten die er gebruik van maken. Zij zetten de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Medio december 2004 sloot de eerste aanvraagronde (‘eerste tranche’) voor gemeenten die deel wilden nemen aan de BOS-impuls. Inmiddels is gebleken dat gemeenten weliswaar behoorlijk veel verenigingen bij de uitvoering…

  Artikel in vaktijdschrift
 • olympism and other influences, the inter-war years

  Artikel van P.J. Mol in het International journal of the history of sport. Het artikel heeft betrekking op de geschiedenis van de sport in Amsterdam tussen de twee wereldoorlogen in.

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • advies sportbeleid gemeente Maastricht

  Advies over het sportbeleid van Maastricht, waarbij is getracht een advies uit te brengen op strategisch niveau. Vanuit het sportbeleid is de samenhang aangegeven met verwante beleidsvelden. Het advies wil…

  Rapport
 • een investering waard!

  Onderzoek dat aansluit bij de bredere aandacht voor sportbeleid in het algemeen. De resultaten van dit onderzoek zijn voor een groot deel gebaseerd op de bevindingen van direct betrokkenen bij…

  Rapport