Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • Gemeenten, scholen en zwembaden zijn overtuigd van het nut van het protocol als het gaat om taken en verantwoordelijkheden tussen betrokkenen vast te leggen en te verduidelijken. Veel minder vanzelfsprekend…

    Artikel in vaktijdschrift