Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • een overzicht

    Dit artikel geeft een overzicht van de literatuur sinds 2001 over het effect van intensieve fysieke training op depressies en de wijze van toepassen ervan. Uit de geselecteerde studies bleek…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift