Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • Een rubriek in de praktijk van het magazine Lichamelijke Opvoeding is ‘Een kijkje in de gymzaal van…’ Daarbij komt een LO-docent in beeld die gevraagd wordt ervaringen, visie en werkwijze…

    Artikel in vaktijdschrift
  • Vakblad voor leraren lichamelijke opvoeding, coaches en (jeugd-)trainers

    Themanummer inrichting van gymnastiekzalen

    Vaktijdschrift