Spring naar content

16 publicaties gevonden

 • over de psychologische uitdagingen van duurzaam gedrag

  Met zijn lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad richt Reint Jan Renes zich op de gedragsverandering die nodig is voor een transitie naar een leefbare, klimaatneutrale samenleving. Het lectoraat zet psychologisch onderzoek…

  Proefschrift/oratie
 • scherper inzicht op gedrag

  Gedrag is complex en kent vele aspecten. Deze gedragsaspecten zijn vaak onderbelicht of worden tijdens het ontwerpen van producten en diensten onderschat, terwijl ze een groot deel van het succes…

  Werkboek / instrument
 • een vergelijkende casestudie naar de betekenis van gesprekken tussen burgers en overheid voor het verloop van een lokaal participatieproces

  De lokale overheid betrekt burgers steeds vaker bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Burgers worden gevraagd mee te denken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder over veranderingen in hun directe leefomgeving.…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • de psychologie van beïnvloeding begrijpen en gebruiken

  Wetenschappers Sander Hermsen en Reint Jan Renes laten in een levendige mix van concrete voorbeelden en de nieuwste inzichten zien hoe gedragsbeïnvloeding echt werkt. Wat maakt wel en wat maakt…

  Boek
 • over onbedwingbare impulsen en collectieve doelen

  Publicatie van de openbare les door Reint Jan Renes, ‘Effectieve communicatie in het publieke domein. Over onbedwingbare impulsen en collectieve doelen’ voor het lectoraat Crossmediale communicatie in het publieke domein.

  Rapport
 • campagne strategie instrument 3.0

  Met campagnes kun je het gedrag van mensen beïnvloeden. Om dit effectief te doen, zijn heldere strategische keuzes nodig. Hoe kom je tot zo’n campagnestrategie? De sociale wetenschap geeft hier…

  Handboek / handleiding
 • Overheid, non-profit-organisaties en bedrijven doen verwoede pogingen het publiek over te halen gezonder en duurzamer te leven. De noodzaak daarvan is de meeste mensen wel duidelijk. Toch komen veel campagnes…

  Boek
 • meer dan een mooi streven?, een analyse van gedragsbeïnvloedende overheidsinitiatieven in de domeinen gezondheid, mobiliteit en financiën

  Dit is de achtergrondstudie behorend bij het RMO-advies De verleiding weerstaan. De auteurs beschrijven aan de hand van drie casussen hoe de overheid de beleidsinstrumenten regelgeving, een financieel instrumentarium, communicatie…

  Rapport
 • een hedendaags perspectief op gezondheidscommunicatie

  Gedragsveranderende gezondheidscommunicatie is voor veel communicatieprofessionals een uitdaging. Ontwikkelingen op het gebied van interactieve media kunnen hierbij een doorslaggevende rol spelen. De gezondheidsprofessional krijgt hierdoor nieuw gereedschap in handen. In…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift