Spring naar content

224 publicaties gevonden

 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom over het belang van doelgroepenbeleid bij sportvoorzieningen en sportaanbod in gemeenten.

  Artikel in vaktijdschrift
 • de betekenis van de prijs bij sportbeoefening, factsheet 2018/8

  Om te bezien hoe het gesteld is met de betaalbaarheid van sport, heeft het Mulier Instituut in 2016, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Fontys…

  Factsheet
 • Artikel van Remco Hoekman, Jerzy Straatmeijer en Koen Breedveld (Mulier Instituut) in Sport & Strategie over de betaalbaarheid van de sport.

  Artikel in vaktijdschrift
 • De afgelopen jaren hebben de gemeentelijke uitgaven onder druk gestaan. Bezuinigingen vanuit de rijksoverheid en de gevolgen van de decentralisatie noopten gemeenten om in hun uitgavepatronen in te grijpen. Ook…

  Artikel in vaktijdschrift
 • sportverenigingen in Europa

  Artikel van Remco Hoekman en Harold van der Werff (Mulier Instituut) in Sport & Strategie. De hele beleidswereld lijkt de sportvereniging te omarmen als belangrijke partner en essentieel onderdeel in het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de implicaties voor het accommodatiebeleid

  Artikel van Remco Hoekman en Ijdo Groot in Sport & Gemeenten (jaargang: 2015) waarin het accommodatiebeleid van gemeenten en de resultaten hiervan centraal staat. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2017)

  Het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, heeft als doel om een gedetailleerd overzicht te geven van de ontwikkeling van de gemeentelijke uitgaven aan sport voor de periode 2010-2017 en…

  Rapport
 • burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid, factsheet 2018/2

  Op 21 maart 2018 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Net als in 2014 peilde het Mulier Instituut in aanloop van deze verkiezingen in hoeverre de kiesgerechtigde bevolking belang hecht…

  Factsheet
 • the effect of public investments in sport on sport (club) participation of vulnerable youth and adults

  The relevance of local sport policy to achieve ‘sport for all’ has been widely recognized. Public spending on sport is seen necessary to keep sport affordable, while specific policy programs…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift