Spring naar content

10 publicaties gevonden

 • Een evaluatiestudie naar de effecten van Sportbouwer

  Doelstellingen van Sportbouwer Het overstijgende doel van de aanpak ‘Zelfstandig sporten van kinderen met DCD’ is om kinderen met DCD meer eigen regie te geven in het verbeteren van hun…

  Rapport
 • een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingonderzoek

  In 2024 zal er een landelijke peiling plaatsvinden naar het onderwijsleerproces en de leeropbrengsten in het bewegingsonderwijs aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs. Ter voorbereiding op deze peiling voerden…

  Rapport
 • Door het enthousiasme en de beweegdrang van kleuters is het gemakkelijk om als leerkracht succes te ervaren in je gymles. Maar om een les echt lerend te maken is er…

  Artikel in vaktijdschrift
 • nut en noodzaak

  Een peiling van de Inspectie van het Onderwijs concludeert dat de motorische vaardigheid in 2016 weer minder was dan in 2006. Recent gepubliceerd onderzoek laat in deze periode een afname…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een praktisch leerboek voor begeleiders die werken met kinderen met ontwikkelingsachterstanden op motorisch en/of gedragsmatig gebied in sport- en beweegsituaties

  Voor begeleiders die werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch en/ of gedragsmatig gebied in sport en bewegen is het leerboek Plezier in bewegen voor ieder kind ontwikkeld. Een…

  Boek
 • sportieve opvoeding als noodzaak

  Openbare rede van Remo Mombarg voor het lectoraat Sportwetenschap: Bewegingsonderwijs en Jeugdsport van Hanzehogeschool Groningen.

  Verslag
 • achtergronden, resultaten en toekomst

  Dit artikel gaat over kinderen met motorische achterstanden. Die zijn er in verschillende gradaties. Wat je kunt doen en de rol van Motorische Remedial Teaching wordt uitgelegd vanuit verschillende invalshoeken. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • bevindingen uit de literatuur en uit recent cijfermateriaal

  Enerzijds lijkt sport voor kinderen met gedragsproblemen daadwerkelijk iets te kunnen betekenen, anderzijds bestaat het vermoeden dat deze groep kinderen juist door hun problemen minder participeren in sport. Voor de…

  Rapport