Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • Buitenspelen en Outdoor & Adventure gaan hand in hand. Outdoor & Adventure-activiteiten bieden een uitnodigende setting waar de deelnemer letterlijk in beweging komt. Buiten in de natuur actief zijn stimuleert…

    Artikel in vaktijdschrift
  • ijkpunten voor het curriculum van het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij

    Deze publicatie bevat toetsvoorbeelden voor het schoolexamenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), en heeft tot doel een impuls te geven aan de kwaliteit van het curriculum van het vak BSM.…

    Handboek / handleiding