Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • maatschappelijke betekenis, concrete dienstverlening en positionering in het lokaal sociaal beleid

  Als gevolg van de decentralisatie van het welzijnsbeleid is er de afgelopen jaren veel veranderd in de welzijnssector. Overal in het land zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en nieuwe projecten opgezet.…

  Rapport
 • welzijnsbeleving en welzijnsbeleid in de jaren '90

  In dit boek wordt getracht enige duidelijkheid te scheppen rond welzijn als thema voor onderzoek en beleid. Welzijnsbeleid en het institutionele gedachtengoed over welzijn worden in een historisch perspectief geplaatst.…

  Boek
 • een discussie over vernieuwing

  Lokaal welzijnsbeleid is volop in beweging. Uit de discussies die overal in het land plaatsvinden, wordt steeds duidelijker dat veel gemeenten toe zijn aan een herbezinning op hun welzijnsbeleid. Nadat…

  Boek
 • methoden, mythen en misvattingen in de nieuwe wijkaanpak

  Reeds in de jaren vijftig waarschuwde de jonge socioloog Van Doorn voor het ideaal van de ‘ware wijkgemeenschap’. Ook in de tegenwoordige wijkaanpak lijkt alle heil weer te worden verwacht…

  Boek