Spring naar content

4 publicaties gevonden

  • inventariserend onderzoek naar de haalbaarheid van een beroepsvereniging voor buurtsportcoaches

    In dit verkennend onderzoek ging het om de beantwoording van de volgende, vijf vragen:  Waarom is een beroepsvereniging buurtsportcoaches belangrijk en waartoe dient deze te leiden? Is er voldoende draagvlak…

    Rapport
  • een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van triatleten en trainers met een zelfregulatie traject

    Het bevorderen van zelfregulatie bij sporttalent krijgt steeds meer aandacht. Zelfregulatie is een proces van reflecteren, doelen stellen, plannen, monitoren en evalueren. Er is echter nog nauwelijks onderzoek gedaan naar…

    Scriptie