Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • samen investeren om de bevolking 10% gezonder te maken en 25% aan kosten te besparen

  Om landelijke politieke partijen van bruikbare input te voorzien om met sport en bewegen te scoren in hun verkiezingsprogramma presenteert Vereniging Sport en Gemeenten de brochure Sportief Participeren.  We roepen…

  Brochure
 • assortimentsbepaling voor de sector sportontwikkeling stichting Sportservice Noord-Brabant

  Deze publicatie is een rapport dat geschreven is voor de Stichting Sportservice Noord-Brabant. Deze stichting is actief op het gebied van sport en recreatie en biedt ondersteuning aan organisaties binnen…

  Rapport
 • assortimentsbepaling voor de sector sportontwikkeling stichting Sportservice Noord-Brabant, bijlagenboek

  Deze publicatie is een rapport dat geschreven is voor de Stichting Sportservice Noord-Brabant. Deze stichting is actief op het gebied van sport en recreatie en biedt ondersteuning aan organisaties binnen…

  Rapport
 • In dit katern zijn de volgende artikelen te vinden: Eigendom en exploitatie van sportvoorzieningen: wel of niet scheiden?; Mijmering rond verzelfstandiging; Privatisering en verzelfstandiging: waar hebben we het over?; Markt…

  Vaktijdschrift
 • gevolgen voor de georganiseerde sport

  Rapportage van een onderzoek naar de gevolgen van de flexibilisering van arbeidstijden voor de sportbeoefening in georganiseerd verband, dat is uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF.

  Rapport