Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • op weg naar bewegingsvriendelijke wijken in Amsterdam

    Het onderzoek “De Gezonde Wijk” richtte zich specifiek op de invloed van de woonomgeving op het beweegpatroon van de bewoners van Amsterdamse wijken. Aan de hand van de analyses die…

    Rapport
  • een onderzoek naar de relatie tussen fysieke wijkkenmerken en lichamelijke activiteit

    Het onderzoek “De Gezonde Wijk” draait om de vraag of de woonomgeving bewoners kan verleiden in het dagelijks leven vaker en meer te bewegen. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak…

    Rapport