Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • voetbalstadions in Nederland en hun rol in stedelijke ontwikkeling

    De onderzoeksvraag die in deze bachelorscriptie centraal staat, luidt als volgt: welke rol kan de ontwikkeling van een nieuw voetbalstadion spelen binnen stedelijke ontwikkeling in Nederland, en welke voorwaarden (of…

    Scriptie