Spring naar content

17 publicaties gevonden

 • vriendschappen, kennissenkringen en interetnisch vertrouwen

  In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de invloed van het lidmaatschap van sportverenigingen op de sociale afstand van autochtonen tot niet-westerse allochtonen is. De primaire gegevens komen uit de Familie-enquête…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • futsal Chabbab ontwikkelt opleiding op het BOS-snijvlak

  Dit artikel beschrijft het concept Futsal Chabbab en legt uit waarom dit project een kansrijke en vernieuwende aanpak is op het snijvlak van buurt, onderwijs en sport (BOS). Een cursus Coach Futsal Chabbab…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Deze eindrapportage is gedaan in opdracht van het Echnaton College in Almere en sluit aan op de tussenrapportage ‘Van court naar community’. Delen uit de tussenrapportage zijn in deze eindrapportage…

  Rapport
 • bouwstenen voor een beleid gericht op een hogere sportdeelname, concept eindrapport

  De Bouwsteen Sportontwikkeling is een van de bouwstenen in het Olympisch Plan 2028. Centrale doelstelling voor de Bouwsteen Sportontwikkeling is een stijging van het aandeel mensen van zes jaar en…

  Rapport
 • monitor sportief gedrag, 0-meting, een eerste beschrijving van ervaringen van sportief en onsportief gedrag binnen de Nederlandse breedtesport

  Tijdens het sportseizoen 2007-2008 hebben de NSA en Kennispraktijk Steenbergen onderzoek gedaan naar sportief en onsportief gedrag binnen de Nederlandse breedtesport. Zo’n duizend sporters, scheidsrechters, coaches, supporters en ouders hebben…

  Rapport
 • evaluatie Cruyff Court FC Omniworld Veld 2007/2008

  Deze rapportage over het Cruyff Court FC Omniworld Veld, in de wijk Stedenwijk in Almere, vormt de eerste deelpublicatie binnen een breder, landelijk onderzoek: de Evaluatie Cruyff Courts (ECC) 2006-2009.…

  Rapport
 • Dit artikel gaat over hoe het in Nederland gesteld is met de mate van verbinding door de sportverenigingen. Het proefschrift met de titel “Brug over woelig water: lidmaatschap van sportverenigingen,…

  Verslag
 • lidmaatschap van sportverenigingen, vriendschappen, kennissenkringen en veralgemeend vertrouwen

  Dit proefschrift onderzoekt het verbindende vermogen van sportverenigingen in Nederland. In deel 1 wordt niet simpel gekeken naar de ontmoetingskans via het lidmaatschap van een sportvereniging van mensen met medemensen.…

  Proefschrift/oratie
 • sportersmonitor 2005-2006

  In 2005-2006 heeft het W.J.H. Mulier Instituut in samenwerking met NOC*NSF een Sportersmonitor uitgevoerd. Doel van de Sportersmonitor is om de sportsector handreikingen te bieden voor beleidsvorming en -analyse. Voor…

  Rapport
 • alle menschen werden brüder, lidmaatschap van sportverenigingen, vriendschappen, kennissenkringen en interethnisch vertrouwen

  Dit artikel onderzoekt de invloed van het lid zijn van een sportvereniging op etnische afstand van meerderheidsleden tot minderheidsleden. Hierin is gebruik gemaakt van gegevens van individuen in de leeftijd…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift