Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • Deze literatuurstudie geeft een overzicht van nieuwe wetenschappelijke inzichten in gedragsverandering die relevant kunnen zijn voor overheidscampagnes. Daarbij wordt telkens ingegaan op de vraag hoe overheidscommunicatie effectiever invloed kan hebben…

    Rapport
  • Mensen gedragen zich als kuddedieren, ook als het aankomt op ongezond gedrag. Daarom moeten gezondheidsbevorderende instellingen nooit communiceren dat de meeste mensen ongezond leven, betogen drie hoogleraren en een universitair…

    Website