Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • programmering van toekomstig onderzoek

  Dit rapport is in opdracht van het NISGZ tot stand gekomen vanuit het Janus Jongbloed Research Centrum van de Rijksuniversiteit Utrecht. Het rapport is geschreven met het oog op de…

  Rapport
 • measures in motion, inventarisatie van wetenschappelijke gegevens en formulering van aanbevelingen ter ondersteuning van actiegericht beleid inzake sport en (volks)gezondheid

  Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is door de vakgroep Medische Fysiologie en Sportgeneeskunde een inventarisatie uitgevoerd van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de…

  Rapport
 • the battle against acute injuries, overuse injuries and the overtraining syndrome

  De schade die ontstaat door sportbeoefening benadrukt het belang van primaire en secundaire preventie, evenals het belang van adequate behandeling. Het complete onderzoeksdomein van de primaire en secundaire preventie en…

  Boek
 • kerncijfers en trends uit landelijk onderzoek naar sportblessures in Nederland

  Dit boekje ‘sportblessures driemaal geteld’ bevat de kerncijfers en trends uit het derde landelijke onderzoek naar sportblessures in Nederland, verricht in opdracht van NOC*NSF Breedtesport.

  Brochure
 • kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland 1997-2002

  ‘Sportblessures, het totale speelveld’ bevat kerncijfers en trends uit het vierde opeenvolgende landelijke onderzoek naar sportblessures. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF en maakt deel uit van het…

  Brochure
 • verschillen in gezondheid, opleiding, werk en arbeidsverzuim

  Onderzoek waarin gekeken is naar een populatie van veldvoetballers, die op verschillende aspecten van gezondheid vergeleken worden met enerzijds niet-sporters en anderzijds een doorsnee Nederlandse populatie.

  Rapport
 • Verslag van een onderzoek naar aard en omvang van sportbeoefening en sportblessures in Nederland in de jaren 1992-1993. In het boek wordt een vergelijking gemaakt van de omvang van de…

  Boek