Spring naar content

51 publicaties gevonden

 • a cross-sectional neighborhood observation study

  Background: Although environmental characteristics as perceived by parents are known to be related to children’s outdoor play behavior, less is known about the relation between independently measured neighborhood characteristics and…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • verkennend onderzoek met betrekking tot de achterstandsgebieden leefbaarheid, sociale samenhang en overlast en tevredenheid, samenwerking en continuering

  Dit rapport doet verslag van het verkennende onderzoek dat TNO heeft uitgevoerd om na te gaan welke informatie vergaard zou moeten worden, welke informatie al aanwezig is, en welke informatie…

  Rapport
 • overgewicht bij jonge kinderen

  Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat kinderdagverblijfmedewerkers invloed kunnen hebben op wat kinderen eten en hoe veel ze bewegen. Ze kunnen ook ouders stimuleren om thuis gezond gedrag…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In opdracht van NISB heeft TNO een voorstel gemaakt voor de concrete criteria voor de vormgeving van beweegvriendelijke omgeving, een checklist voor de beoordeling van potentiële pilotprojecten en een plan…

  Rapport
 • resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek, samenvatting

  In het rapport presenteert TNO de resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek naar de relatie tussen veranderingen in de fysieke omgeving van stadswijken en veranderingen in de lichamelijke activiteit van kinderen.…

  Verslag
 • resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek

  In dit rapport presenteert TNO de resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek naar de relatie tussen veranderingen in de fysieke omgeving van stadswijken en veranderingen in de lichamelijke activiteit van kinderen.

  Rapport
 • resultaten 2009

  Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek naar de stand van zaken en ondersteuningsbehoefte op het gebied van sport en bewegen bij V(MB)O scholen. Er is onderzoek gedaan onder directeuren…

  Rapport