Spring naar content

51 publicaties gevonden

 • Het rapport concludeert dat er tijdens het project Scoren voor Gezondheid enkele belangrijke veranderingen zijn opgetreden in het beweeggedrag (meer tijd besteed aan sport, een beter aëroob duuruithoudingsvermogen) en voedingsgedrag…

  Rapport
 • succesvolle speelplekken voor basisscholieren

  TNO heeft zes playgrounds in aandachtswijken in Noord- en Zuid-Holland geëvalueerd. Het onderzoek richtte zich op kinderen van 6 tot 12 jaar en onderzocht welke factoren een speelplek succesvol maken…

  Rapport
 • In opdracht van de Gemeente Eindhoven heeft TNO onderzocht of enkele recent ontwikkelde computergames die aanzetten tot bewegen effectief kunnen zijn als vorm van bewegingsstimulering en/of voor het halen van…

  Rapport
 • het ontwerpen van een stimulerende omgeving die kinderen uitnodigt om spontaan te bewegen, het vooronderzoek

  In het project Make me move! wordt de technologie aangewend om kinderen juist te stimuleren om te gaan bewegen. Het project heeft dan ook als doel: Een alledaagse buitenlocatie te…

  Rapport
 • effectevaluatie van een beweegprogramma voor kinderen met een motorische achterstand

  Onderzoeksrapport naar het beweegprogramma ClubExtra van NebasNsg. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de kinderen met veel plezier naar ClubExtra gaan, maar dat het beweegprogramma in zijn huidige vorm nog onvoldoende…

  Rapport
 • Reader met verzameling informatie met betrekking tot het monitoren van sport en bewegen voor organisaties die gegevens verzamelen en organisaties die die gegevens gebruiken. Er is een aantal discussiepunten opgesteld,…

  Rapport
 • sport- en beweegactiviteiten voor en door leerlingen uit het speciaal onderwijs

  Voldoende lichamelijke activiteit tijdens de jeugd heeft vele positieve korte en lange termijn effecten op het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn. Voor jeugdigen met een beperking is lichamelijke activiteit echter…

  Boek
 • lichamelijke (in)activiteit en overgewicht

  Met financiering van de Ministeries van VWS en VROM onderzocht TNO Kwaliteit van Leven het beweeggedrag van ruim 1200 kinderen uit groep 3 t/m 7 van het basisonderwijs. Het onderzoek…

  Boek