Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • krijgt inactieve leerlingen in beweging

    Inspireren, motiveren, activeren. Drie kernbegrippen binnen Alle leerlingen Actief!, de door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkelde aanpak die ervoor zorgt dat leerlingen in beweging komen die…

    Artikel in vaktijdschrift